Handicap en Studie

Publicatie 6 resultaten

Beleidsplan Handicap en Studie

Handicap en Studie

Het Beleidsplan Handicap & Studie is door het College van Bestuur vastgesteld in 2010. In 2013 is er een evaluatie geweest en is het beleidsplan opnieuw, ongewijzigd, vastgesteld. Op dit ...

Documentaire studeren met dyscalculie

Handicap en Studie

Documentaire studeren met dyscalculie De documentaire 'proef op de som' dompelt je gedurende 30 minuten onder in de wereld van jongeren met dyscalculie. Studenten getuigen over de moeilij...

Onevenredige belasting

Handicap en Studie

In de Wet op de gelijke Behandeling komt de term ‘onevenredige belasting’ voor. In die zin dat onderwijsinstellingen niet aan de verplichtingen van de wet hoeven te voldoen als dat ‘oneve...

Studeren met een functiebeperking

Handicap en Studie

Deze publicatie is een nadere uitwerking van procedures en voorzieningen voor studenten met een functiebeperking bij Avans Hogeschool. Uitgangspunt is het beleidsplan Handicap & Studie S...