Handicap en Studie

Beleidsplan Handicap en Studie

Het Beleidsplan Handicap & Studie is door het College van Bestuur vastgesteld in 2010. In 2013 is er een evaluatie geweest en is het beleidsplan opnieuw, ongewijzigd, vastgesteld. Op dit moment is dit beleidsplan nog steeds leidraad voor het beleid Handicap & Studie van Avans Hogeschool.

In het meerjarenbeleidsplan staat zowel in de missie als de visie van Avans Hogeschool de student centraal. De activiteiten voor studenten met een functiebeperking sluiten aan bij de visie van Avans Hogeschool.

Beleidsplan Handicap en Studie

Soort
pdf
Publicatiedatum
16 dec 2015
Laatst bijgewerkt op 18 oktober 2017.