Handicap en Studie

Onevenredige belasting

In de Wet op de gelijke Behandeling komt de term ‘onevenredige belasting’ voor. In die zin dat onderwijsinstellingen niet aan de verplichtingen van de wet hoeven te voldoen als dat ‘onevenredige belasting’ oplevert voor de instelling.

Vaak wordt dan ook de vraag gesteld: wat is dat ‘onevenredige belasting’? ‘Kunnen we daar richtlijnen voor opstellen’? Dat gaat niet. Anders waren ze ook wel in de wetgeving opgenomen. De enige richtlijnen die er zijn dat is de memorie van toelichting op de wet en jurisprudentie.

In bijgaand stuk wordt dit kort uiteengezet.

Onevenredige belasting

Soort
pdf
Publicatiedatum
21 okt 2014
Laatst bijgewerkt op 24 oktober 2014.