Handicap en Studie

Handicap en Studie

Je hebt lichamelijke of psychische klachten. Bent chronisch moe. Hebt last van faalangst of concentratieproblemen. Een vorm van dyslexie of autisme. Epilepsie, reuma of astma. Dan heb je een verhoogde kans op studievertraging. Of zelfs uitval. Avans wil jou zoveel mogelijk dezelfde kansen bieden als studenten die geen functiebeperking hebben. En bieden daarom een aantal speciale voorzieningen. Dat begint bij rolstoelvriendelijke gebouwen. Maar gaat ook over aanpassingen op maat. Wij zijn benieuwd naar jouw talenten. Daarom staan we niet lang stil bij onmogelijkheden. Maar kijken samen met jou wat wél mogelijk is.

Studievoortgang
Jouw functiebeperking heeft gevolgen voor je studievoortgang. Neem dan contact op met een studentendecaan. Deze bekijkt welke mogelijkheden en beperkingen er zijn en welke voorzieningen we moeten treffen. Ook geeft de decaan je informatie over mogelijke financiële regelingen, zoals een jaar extra studiefinanciering. Maak telefonisch een afspraak via de Studenten Informatie Balie: 088 - 525 75 50.

Voorzieningen
Je hebt recht op compenserende maatregelen. Zo kun je in aanmerking komen voor een aangepaste examenvorm, lees- en schrijfsoftware of een aanwezigheidsversoepeling. Je beperking is hierbij bepalend. We doen aanpassingen vanuit jouw behoefte, waarbij jij de ervaringsdeskundige bent. In het Protocol Handicap en Studie lees je hoe je een en ander regelt en welke formulieren daarbij horen.

Meer informatie
Bekijk een van de folders Studeren met een functiebeperking of Studying with a functional impairment bij Avans Hogeschool. Algemene informatie over studeren met een functiebeperking vind je op de site van het landelijk expertisecentrum handicap en studie. 

Intake
Als je tijdens de intake je functiebeperking bespreekt, krijg je het advies om een afspraak te maken met een van onze studentendecanen. Ter voorbereiding op dit gesprek krijg je de vraag om een formulier in te vullen.

Bekijk ook de toegankelijkheid van de gebouwen.

 

 

 

Laatst bijgewerkt op 21 augustus 2018.
Maak een afspraak.

Heeft jouw functiebeperking gevolgen voor je studievoortgang? Maak telefonisch een afspraak via de Studenten Informatie Balie: 088 - 525 75 50.