Handicap en Studie

Stage en afstuderen

Er zijn geen specifieke (leer)bedrijven voor studenten met een functiebeperking uit het hoger onderwijs. Studenten kunnen dus in principe overal stage lopen. Extra voorzieningen die ze nodig hebben tijdens hun stage kunnen zij aanvragen via het UWV. Omdat een stage vaak een kortdurende periode betreft is het niet altijd mogelijk om ingrijpende aanpassingen te realiseren. Het is verstandig om te zoeken naar een stage die zoveel mogelijk past bij de talenten en belemmeringen van de student. Begin daarnaast vroeg met zoeken en met de aanvraag van voorzieningen.

Het expertisecentrum Handicap & Studie heeft een site waarop je heel veel informatie kunt vinden als je op zoek gaat naar een stageplaats.

 

Laatst bijgewerkt op 18 december 2017.

Op het gebied van stage en afstuderen voor studenten met een functiebeperking worden er door diverse organisaties trainingen aangeboden. Een daarvan is de Coachfirma in Vught. Kijk op hun website voor meer informatie.

Ook staat er op handicap-studie.nl een stagehandboek.

Laatst bijgewerkt op 22 maart 2017.
Maak een afspraak.

Heeft jouw functiebeperking gevolgen voor je studievoortgang? Maak telefonisch een afspraak via de Studenten Informatie Balie: 088 - 525 75 50.