Studeren met een functiebeperking

print

Studeren met een chronische ziekte

Wanneer je een chronische ziekte hebt kunnen de klachten heel verschillend zijn. Vaak zijn ze niet zichtbaar. Bekende voorbeelden zijn diabetes, rugklachten, luchtwegaandoeningen, nierproblemen, kanker, darmziektes, hartproblemen, taaislijmziekte en het chronisch vermoeidheidsyndroom. De klachten zijn wisselend en vermoeidheid, ziekenhuisbezoek en medicijngebruik kunnen je studieresultaten beïnvloeden. 

Op de website van ECIO kun je zoeken naar oplossingen voor je studieproblemen. 

Laatst bijgewerkt op 31 augustus 2020.