Handicap en Studie

Toetsen, niet minder maar anders

Toetskwaliteit is een belangrijk aspect binnen het gehele onderwijsleerproces. De examencommissie heeft als taak de toetskwaliteit binnen de opleiding te bewaken en daarmee de waarde van de diploma’s te waarborgen. Leerwegen, werkvormen en tentamens zijn zó ontwikkeld dat ze passen bij de inhoud van het curriculum en het beroepsprofiel. Logisch dat examencommissies daar liever niet van af willen wijken. Toch zijn er situaties dat dit wel van hen gevraagd wordt. Bijvoorbeeld als het gaat om een functiebeperking.

Hier onder vind je een QuickScan voor toetsen. Deze quick scan is een hulpmiddel bij het bepalen hoe en in hoeverre je rekening moet houden met studenten met dyslexie en ernstige taalproblemen. Ook staat hier een referentiemodel dat een hulpmiddel is voor examencommissies, om te kunnen bepalen of de alternatieve toets volwaardig is en er niet wordt ingeboet aan kwaliteit.

Vergeet ook niet de informatie rondom Universal Design for Learning (UDL) op het andere tabblad te bekijken.

QuickScan toetsen voor studenten met dyslexie en ernstige taalproblemen

Soort
PDF
Publicatiedatum
07 apr 2017
Dit referentiemodel is primair bedoeld als een hulpmiddel voor examencommissies, om te kunnen bepalen of de alternatieve toets volwaardig is en er niet wordt ingeboet aan kwaliteit. Op de tweede plaats geeft het suggesties voor het proces van toekenning en uitvoering van alternatieve toetsing binnen de onderwijsorganisatie. Zodat alternatieve toetsing op een verantwoorde en transparante manier kan plaatsvinden en studenten met een functiebeperking een eerlijke kans krijgen op een succesvolle studie.

Referentiemodel: Toetsen, niet minder maar anders

Soort
PDF
Publicatiedatum
08 mei 2015
Laatst bijgewerkt op 7 april 2017.

Het toewijzen van een aanpassing van de tentamenvorm en/of tentamentijd is een moeilijke beslissing. Examencommissies vinden het lastig om te bepalen of de student die een alternatief traject volgt of een alternatieve toets maakt, voldoet aan dezelfde eindtermen of competenties als zijn of haar studiegenoten. Een mogelijke oplossing wordt geboden door Universal Design for Learning (UDL). UDL gaat niet uit van aanpassingen per student maar neemt de variatie tussen studenten vanaf het begin mee in de onderwijs-en toetsontwikkeling. Hieronder vindt je alle informatie over UDL. 

UDL Framework

Soort
PDF
Publicatiedatum
05 apr 2017

Iedereen zijn eigen toets

Soort
PDF
Publicatiedatum
05 apr 2017

Hoe diversiteit van studenten de onderwijsnorm bepaalt

Soort
PDF
Publicatiedatum
05 apr 2017
Laatst bijgewerkt op 7 april 2017.