Studeren met een functiebeperking

Autisme

Autisme is een ontwikkelingsstoornis waarbij het prikkel- en informatieverwerkingsgebied in de hersenen is verstoord. Studenten met een autistische stoornis zijn kwetsbaar in sociale interactie en communicatie en hebben moeite met niet-letterlijk taalgebruik. Het filteren en integreren van informatie vinden ze vaak lastig. Ze beschikken over een beperkt voorstellingsvermogen.

Autismespectrumstoornis (ASS) is een verzamelnaam voor verschillende stoornissen in het autistisch spectrum. In het hoger onderwijs komen met name het syndroom van Asperger en PDD-NOS voor. 

Lees meer over de begeleiding van studenten met autisme (pdf)

Laatst bijgewerkt op 25 februari 2019.