Studeren met een functiebeperking

print

Dyslexie

43% van de studenten met een functiebeperking heeft dyslexie. Deze studenten hebben moeite met lezen en spellen. Daarnaast kunnen ze moeite hebben met het vormgeven van teksten, het scheiden van details en de grote lijn en met plannen in het algemeen. De belemmeringen verschillen van student tot student. Het gaat bij dyslexie om een hardnekkige stoornis bij het technisch lezen en / of spellen en het heeft niets te maken met de intelligentie van de student. Wel kunnen ze zich 'dom' voelen en faalangst ontwikkelen. 

Laatst bijgewerkt op 31 augustus 2020.