Studeren met een functiebeperking

print

Voor docenten

Het kan voorkomen dat je als docent te maken krijgt met een student die een functiebeperking heeft. Verwijs hem of haar dan door naar een studentendecaan. De studentendecaan bespreekt dan wat er nodig is om de studievoortgang zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Zeker wanneer de student mogelijk studievertraging oploopt door zijn functiebeperking is het van belang door te verwijzen naar de studentendecaan. Een vertraging kan financiële consequenties hebben en het studentendecanaat weet alles over de financiële regelingen die er zijn.

Het kan ook zijn dat er wat extra begeleiding nodig is van de studieadviseur of de contactpersoon handicap en studie van de eigen opleiding. Ook dan neem je contact op met de studentendecaan.

Als docent kun je te maken krijgen met studenten die een functiebeperking hebben. Bijvoorbeeld:

Laatst bijgewerkt op 7 maart 2019.